Vadovo veiklos ataskaita už 2018 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2017 metus       

Vadovo veiklos ataskaita už 2016 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2015 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2014 metus

Finansinės būklės ataskaitos: 

2018 m. IV ketvirtis:

 

2018 m. III ketvirtis:

 

2018 m. II ketvirtis:

 

2018 m. I ketvirtis:

 

2017 m. IV ketvirtis:

2017 m. III ketvirtis:

2017 m. I ketvirtis:

2016 m. metinės ataskaitos:

 2016m. III ketvirtis:

 
2016m. II ketvirtis:
 

2016m. I ketvirtis:

2015 m. metinės ataskaitos:

 

proc. paramos ataskaita