“Šviesos” miestelyje dirba mokytojai dalykininkai:

SESĖ JUSTINAtikybos mokytoja
     Kontaktai: 
     Mob. tel. + 370 615 90269
     El. paštas: sesjustina@gmail.com 

MINDAUGAS PRIDOTKASmeno mokytojas metodininkas
     Kontaktai: 
     Mob. tel. + 370 621 06709
     El. paštas:

AUŠRA SIDARAVIČIENĖanglų kalbos vyresnioji mokytoja
     Kontaktai: 
     Mob. tel. + 370 682 86524
     El. paštas: ausrasid@gmail.com 

AGNĖ STULGIENĖvyresnioji šokių mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
     Kontaktai: 
     Mob. tel. + 370 615 22862
     El. paštas: agne.stulgiene@gmail.com 

RŪTA ŽELVIENĖ, anglų kalbos vyresnioji mokytoja (vaiko auginimo atostogose)
    Kontaktai: 
    Tel. (8 37) 33 31 46

SVETLANA KUDRIAŠOVA- ŠEMETĖ, vyresnioji muzikos mokytoja
    Kontaktai: 
    Tel. (8 37) 33 31 46
    El. paštas: skudriasova7@gmail.com