MOKYTOJŲ TARYBA – svarbi mokyklos savivaldos institucija.
Mokytojų tarybos pirmininkė – direktorė Evelina Stankevičienė
Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorė, pavaduotojos ugdymui, visi pedagogai, ugdyme dalyvaujantys specialistai.
Mokytojų taryba renkasi 3 kartus per metus priimti svarbiausius sprendimus susijusius su ugdymo organizavimu.
Mokytojų tarybos sperendimai patvirtini mokyklos tarybos – privalomi visiems ugdymo proceso dalyviams.