SODYBŲ AKTYVŲ KOMITETAS – nuolat veikianti savivaldos institucija. Sodybų aktyvų komiteto sudėtis kinta kiekvienais metais, priklausomai nuo sodybos sprendimo.
Sodybų aktyvai padeda sodybų (grupių ir klasių) mokytojams spręsti sodybų nūdienos problemas, kartu su direktore tariasi ir sprendžia iškilusias Miestelio problemas.
Sodybų aktyvų komitetui vadovauja direktorė Evelina Stankevičienė.
Sodybų aktyvų komiteto iškeltus siūlymus direktorė pristato Mokyklos tarybai.
Mokyklos taryba gali sukviesti Sodybų aktyvų komiteto ir mokyklos tarybos jungtinį susitikimą,
norint priimti visai bendruomenei svarbius sprendimus.