20150924 103347
SODYBŲ SENIŪNŲ SEIMELIS – vienija 1-4 klasių seniūnus.
Seniūnus išsirenka sodybos, sodybos valandėlės metu. Seniūnas renkamas 1 metams.
Sodybos seniūnas, padedamas sodybos mokytojos, mokosi atstovauti sodybai mokykloje.
Sodybų seniūnų seimelis renkasi kartą į mėnesį aptarti mokyklos renginių ir jų klasių gyvenimo, patarti miestelio suaugusiems rūpimais miestelio klausimais.
Sodybų seniūnų susitikimuose dalyvauja mokyklos direktorė Evelina Stankevičienė.
Sodybų seniūnų seimelis į savo susitikimus gali kviesti įvairius mokyklos darbuotojus, tėvelius, mokyklos administraciją.
Sodybų seniūnų seimelis atsakingas už miestelio tradicijų perdavimą Šviesos miestelio pirmokams.

 

20150924 103347