Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” administracija:

Vaidelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

aliekanti direkoriaus funkcijas

Erika Vaidelienė

Gyvenimo aprašymas

Tel. (8 37) 33 31 46

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lina Zizienė

Gyvenimo aprašymas

Tel. (8 37) 33 31 46

Zizienė
Virbickienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jurina Virbickienė

Tel. (8 37) 33 31 46

 

Vyresnioji duomenų įvesties specialistė

Irina Bulatova

Tel. (8 37) 33 31 46

Bulatova
Martinaitienė

Administratorė

Vitalija Martinaitienė

Tel. (8 37) 33 31 46

El. paštas: katalikiska@sviesa.kaunas.lm.lt