Viešuosius pirkimus vykdome CVP IS sistemoje
Viešųjų pirkimų organizatorius – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jurina Virbickienė Tel. (8 37) 33 31 46. Mob. tel. +370 687 98402. El. paštas: virbickiene.jurina@gmail.com
 
 
 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017 M.

STATYBOS REMONTO DARBŲ PLANAS 2018 M.

STATYBOS REMONTO DARBŲ PLANAS 2017 M.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2018 M.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2017 M.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2016 M.

INFORMACIJA APIE 2017 M. VYKDOMUS PIRKIMUS

INFORMACIJA APIE 2016 M. VYGDOMUS PIRKIMUS